Sirin Eide
Kunst- og uttrykksterapeut, veileder og filmskaper
Foreningen for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT)
mail@sirineide.no

Kunst– og uttrykksmetoder brukes både terapeutisk og som verktøy i veiledning og undervisning. Det er metoder som kan åpne opp for nye perspektiver og som kan lodde ned og forstå sammenhenger på et dypere nivå. En tilnærming via kunst- og utrykksterapeutiske metoder kan være bevisstgjørende, helende og bidra til tydeliggjøring i krevende situasjoner eller livsfaser.

Et helhetlig menneskesyn er gjennomgående og det er like mye vekt på tanker og følelser som kropp og kroppsfornemmelser.

For å dra nytte av denne tilnærmingen innen psykoterapi, trenger du ingen forhåndskunnskap fra arbeid med kunstuttrykk.

Les mer om Sirin

Individualterapi

Jeg tror at god terapi handler om å undersøke muligheten til endringer og at en slik undersøkelse forutsetter et trygt rom å være i. Jeg er derfor opptatt av å lage gode rammer basert på tillit og respekt med en grunnleggende åpen holdning. Terapiformen bygger først og fremst på samtale. Men i løpet av timen kan også ulike kunst-uttrykk hentes inn, for å se om det er andre ting å oppdage som ikke bare går gjennom ord. På denne måten kan det også hentes fram nye perspektiver og ressurser. Jeg tror at med en større innsikt i egne handlingsmønstre,  blir en bedre rustet til å håndtere utfordringer og ta bedre valg for seg selv.

Jeg tilbyr både korttids- og langtidsterapi.

For å bestille time, ta kontakt på e-post: mail@sirineide.no

Eventuelle spørsmål kan tas på mail.

Les mer om terapiformen >

Adresse:
Majorstua Terapifellesskap
Industrigata 46 C
(inngang Ingelbrecht Knudssøns gate)
0357 Oslo

Transport:
Buss 20 til Majorstua stasjon (7 min å gå)
Buss 21 til Hegdehaugsveien (8 min å gå)
T-bane til Majorstua stasjon (7 min å gå)
Trikk 11, 12 og 19 til Schultz gate (2 min å gå)

Det er vanlig gateparkering i området.Illustrasjonsfoto

Kunst- og uttrykksterapi

Kunst– og uttrykksterapi bygger på et helhetlig menneskesyn og kombinerer samtale med det å utrykke seg i bilde, musikk eller skriving. Utrykket kan synliggjøre det usynlige, bevisstgjøre det ubevisste og bidra til en ny dypere forståelse av tidligere opplevelser.

En terapeutisk tilnærming gjennom kunstutrykk kan:

  • Være bevissthetsutvidende
  • Hjelpe med å bearbeide gamle sår
  • Fjerne blokkeringer og destruktive handlingsmønstre
  • Hjelpe med å finne egne ressurser, evner og nye veier å bevege seg på.
  • Bidra til en større selvforståelse for å kunne ta bedre valg i livet sitt.

Det er flere grunner til å søke terapi. Kanskje du trenger hjelp til å sortere følelser, løse opp i en fastlåst situasjon eller ta et vanskelig valg. Det kan handle om en livskrise, et stressymptom, en vanskelig relasjon eller at du har mistet leken og kreativiteten i livet.

Kunst- og utrykksterapi kan bidra til positive forandringer som ikke bare setter seg i hodet som mentale erkjennelser, men som også setter seg i kroppen og integreres på et intuitivt nivå.

Fokus ligger på selve prosessen – i øyeblikket – her og nå og bygger på et helhetlig menneskesyn og en tilnærming som innen filosofi, kalles en fenomenologisk tilnærming.

En trygg relasjon og tillit i terapirommet er basen i terapi-arbeidet.

Her er lenker for å lese mer om kunst-og utrykksterapi:

Veiledning i kreative prosesser

Jeg tilbyr:

  • Manusveiledning – filmmanus / skjønnlitteratur
  • Coaching / veiledning i kreative prosesser

Gjennom metoder og teori hentet fra kunst– og utrykksterapi og egen erfaring med kreativt filmarbeid, har jeg fått en romslig verktøykasse for å veilede kunstneriske prosesser.

En kunstnerisk prosess kan innebære faser av mismot og kaos. Å skape kunst er å tråkke opp stier og veier som ingen har gått på før. Det er å gi form eller utrykk til noe som ingen har gjort på akkurat den måten før.

Som veileder har jeg ikke svarene, men fungerer som døråpner. En døråpner for undring, intuisjon og spontanitet. Ulike metoder for utforsking som kan være bevissthetsutvidende og gi framdrift kunstneriske prosesser.

Illustrasjonsfoto, maling

«Fokus på ressurs uten å skjønnmale, og fokus på hindring uten å svartmale»

Veiledningen foregår én-til-én eller i små grupper.

"Open the door, and step aside" - Paulo Knill, grunnlegger av Expressive Arts

Illustrasjonsfoto, pensel

Undervisning og workshops

  • Ide- og manusutviklingsverksted
  • Undervisning/kurs i fortellerteknikk
  • Teambuilding for bedrifter, organisasjoner og arbeidslag

Jeg tilbyr kurs og verksteder som passer til ulike grupper og behov.

I dette bruker jeg erfaring fra filmskapende arbeid og elementer fra kunst og uttrykksterapeutiske metoder. Verkstedene kan gå over én eller flere ettermiddager eller arrangeres over én uke. Gruppene kan være fra 3 til 35 personer og Tematikk og innhold kan skreddersys etter behov og målsetting.


Tidligere oppdragsgivere:
Den norske filmskolen, Norsk Skuespillerinstitutt, Mediefabrikken i Akershus, Nordisk institutt for scene og studio, Nordland kunst- og filmfagskole, Sørnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter, Kirkens nødhjelp-Tanzania, Hvalstad asylmottak, Filmkollektivet på Jar, Universitetet i Oslo – teologisk institutt. Kongsberg distrikts-psykiatriske senter Vestre Viken. Minkens barneteater, Oslo, Filmskolen i Lillehammer, Seanse – senter for kunstproduksjon

Illustrasjonsfoto verksted

Bilder fra ulike verksteder i perioden 2012-2014

Om Sirin Eide

Illustrasjonsfoto, Sirin Eide

Sirin Eide (f. 1961)

Jeg ble ferdig kunst- og uttrykksterapeut ved Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon i 2014. Siden da har jeg jobbet deltid som individual­terapeut og ledet ulike workshoper innen teambuilding, idé­utvikling og forteller­teknikk.

Jeg har bakgrunn fra mange år i film- og TV-bransjen. Yrkeserfaringen som filmregissør, dramaturg og filmkonsulent er en ressurs og styrke i mitt arbeid som veileder og terapeut.

Kontakt på mail:
mail@sirineide.no

Kontakt

E-post:
mail@sirineide.no

Adresse:
Majorstua Terapifellesskap
Industrigata 46 C (inng. Ingelbrecht Knudssøns gate)
0357 Oslo

Transport:
Buss 20 til Majorstua stasjon (7 min å gå)
Buss 21 til Hegdehaugsveien (8 min å gå)
T-bane til Majorstua stasjon (7 min å gå)
Trikk 11, 12 og 19 til Schultz gate (2 min å gå)

Det er vanlig gateparkering i området.